Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase
Palupera koolimaja

Dokumentatsioon

 1. Õpilaste vastuvõtmise kord
 2. Kodukord
 3. Haridusvaldkonna järelevalve
 4. Arenguvestluse läbiviimise kord
 5. Põhimäärus
 6. Arengukava
 7. Palupera põhikooli üldtööplaan 2023/2024
 8. Tunnijaotusplaan
 9. Tugimeetmed õpilase arengu toetamiseks
 10. Õppenõukogu tegutsemise kord
 11. Palupera Põhikooli õppenõukogu kavandamine üldtööplaanis 2022/2023
 12. Õpilaste tunnustamise kord
 13. Kriisiplaan
 14. Raamatukogu kasutamise eeskiri
 15. Töökorralduse reeglid
 16. Päevakava
 17. Palupera Põhikooli sisehindamise kord 
 18. Isikuandmete kogumine Palupera Põhikoolis –  Direktori käskkiri nr 16.01. 2019 nr 7- ü
 19. Riskianalüüs
 20. Tulekahju korral tegutsemise plaan
 21. Loovtööde koostamise juhend