Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase
Palupera koolimaja

Palupera põhikooli õpilastele töötavad koolimajas 2022/2023 õppeaastal järgmised ringid:

SPORDIRING – RAUL LEHISMETS (STAADION, SAAL)

KUNSTIRING – MARIKA VIKS (KUNSTIKLASS)

GLOBE – ARVET SILK

LIIKLUSRING – HELI LÕHMUS (RAAMATUKOGU)

LOODUSSÕBRAD – TIIU ROHTLA (RUUM 56)

ROBOOTIKA, MAJANDUSRING, PUUTÖÖ – TAIMUR TREIER,

MUUSIKARING – MARGIT AIGRO (MUUSIKAKLASS)

MEISTERDAMINE – HELI LÕHMUS (RUUM 73)

KLAVERIÕPE – AVE-MARIA SILD (MUUSIKAKLASS)

INGLISE KEELE KLUBI – RIINA TARK (RUUM 32)

KODUNDUSRING – MAE JUSKE (HELLENURME VESIVESKIS, AEG KOKKULEPPEL)

LASTEJOOGA – EWE-LY OJA (SAALIS)

NÄITERING, RAHVATANTS – RELIKA KALBUS (RUUM 73)

JUMPING – MARI-LIIS VANAISAK (SAAL)

LOOMERING – TRIIN PANNEL (RUUM 42)

Ringide tunniplaan (avaneb uues aknas)