Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool
Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool
Palupera koolimaja

Palupera Põhikooli õpetajate vastuvõtu ajad 2022/2023 õppeaastal

VAJADUSEL ON VÕIMALIK KOKKU LEPPIDA PAKUTAVAST ERINEV AEG!

jrk nr õpetaja õppeaine päev kellaaeg koht
1 Svetlana Variku direktor esmaspäev, kokkuleppel ruum 43
2 Reet Allak õppealajuhataja
logopeed
eesti keel,  kirjandus 7. kl
esmaspäev, kokkuleppel ruum 25
3 Margit Aigro muusika neljapäev, 7. tund ruum 20
4 Malika Ilisson vene keel
huvijuht
teisipäev 1. tund ruum 42
5 Relika Kalbus klassiõpetaja
ettevõtlusõpetus
teisipäev 1. tund ruum 73
6 Kaire Kompus käsitöö ja kodundus kolmapäev, 2. tund ruum 35
7 Külli Laidva klassiõpetaja
loodusõpetus, 4. kl
esmaspäev, 7. tund ruum 72
8 Raul Lehismets liikumisõpetus esmaspäev, 7. tund ruum 34
9 Malle Luik eesti keel
kirjandus
teisipäev, 7. tund ruum 55
10 Heli Lõhmus pikapäevarühma õpetaja
raamatukoguhoidja
kolmapäev, 2. tund raamatukogu
11 Valdis Meos matemaatika
füüsika
informaatikaõpetus
kolmapäev, 4. tund ruum 39
12 Tiiu Rohtla loodusained neljapäev, 2. tund ruum 56
13 Urve Sarv ajalugu
inimeseõpetus
ühiskonnaõpetus
karjääriõpetus
teisipäev 2. tund ruum 35
14 Arvet Silk matemaatika esmaspäev, 1. tund (alates kell 8:40) ruum 41
15 Riina Tark inglise keel esmaspäev, 2. tund ruum 39
16 Taimur Treier tehnoloogiaõpetus esmaspäev, 7. tund ruum 62
17 Marika Viks kunst teisipäev 7. tund ruum 42