Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase
Palupera koolimaja

Palupera Põhikooli õpetajate vastuvõtu ajad 2023/2024 õppeaastal

VAJADUSEL ON VÕIMALIK KOKKU LEPPIDA PAKUTAVAST ERINEV AEG!

jrk  nr  õpetaja  õppeaine  päev  kellaaeg  koht 
Svetlana Variku  direktor
vene keel 9. kl 
kokkuleppel  direktori kabinet 
Reet Allak  õppealajuhataja
logopeed
eesti keel,
kirjandus 4. ja 5. kl 
kokkuleppel  õppealajuhataja kabinet 
Margit Aigro  muusika  neljapäeval 8. tund  ruum 20 
Riina-Merike Koemets  vene keel 8. kl  kokkuleppel  ruum 42 
Relika Kalbus  klassiõpetaja
ettevõtlusõpetus
loodusõpetus 4. kl 
teisipäev 7. tund  ruum 73 
Kaire Kompus  käsitöö ja kodundus  kolmapäev 8. tund  ruum 35 
Külli Laidva  klassiõpetaja
matemaatika 4. kl 
esmaspäeval 6. tund  ruum 72 
Raul Lehismets  liikumisõpetus
huvijuht 
neljapäeval 1. tund  ruum 55 
Kairit Leesalu  eesti keel 6.–9. kl
kirjandus 6.–9. kl 
esmaspäeval 5. tund  ruum 34 
10  Heli Lõhmus  pikapäevarühma õpetaja
raamatukoguhoidja 
teisipäev 3. tund  raamatukogu 
11  Valdis Meos  matemaatika
füüsika
informaatikaõpetus 
esmaspäeval 2. tund  ruum 41 
12  Tiiu Rohtla  loodusained  reedel 3. tund  ruum 56 
13  Urve Sarv  ajalugu
inimeseõpetus
ühiskonnaõpetus
karjääriõpetus 
esmaspäeval 7. tund  ruum 35 
14  Riina Tark  inglise keel
informaatikaõpetus 5.–7. kl
vene keel 6–7. kl 
esmaspäeval 1. tund  ruum 32 
15  Taimur Treier  tehnoloogiaõpetus  neljapäeval 4. tund  ruum 62 
16  Marika Viks  kunst
tööõpetus 1.–3. kl 
teisipäev 7. tund  ruum 42