Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool
Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool
Palupera koolimaja

Palupera põhikooli õpetajate kontaktandmed

nimi õppeained telefon e-mail
Svetlana Variku direktor 58193610 svetlana.variku@palupk.edu.ee
Reet Allak õppealajuhataja
logopeed
eesti keel
kirjandus
58057253 reet.allak@palupk.edu.ee
Margit Aigro muusika 53993533 margit.aigro@palupk.edu.ee
Malika Ilisson vene keel
huvijuht
5574300 malika.ilisson@palupk.edu.ee 
Mae Juske ringijuhendaja   mae@veskimuuseum.ee
Krista Järv sotsiaalpedagoog   krista.jarv@sotsiaal­kindlustusamet.ee
Relika Kalbus klassiõpetaja
ettevõtlusõpetus
5221770 relika.kalbus@palupk.edu.ee
Kaire Kompus käsitöö ja kodundus 5574300 Kaire.Kompus@palupk.edu.ee
Külli Laidva klassiõpetaja 5574300 kulli.laidva@palupk.edu.ee
Kairit Leesalu eesti keel  kirjandus 56911967 kairit.leesalu@gmail.com
Raul Lehismets liikumisõpetus 5574300 raul.lehismets@palupk.edu.ee
Malle Luik eesti keel 5574300 malle.luik@palupk.edu.ee
Heli Lõhmus pikapäevarühm
ringijuht
raamatukogu
5574300 heli.lohmus@palupk.edu.ee
Valdis Meos matemaatika
füüsika
informaatikaõpetus
53825420 valdis.meos@palupk.edu.ee
Tiiu Rohtla loodusained 5574300 tiiu.rohtla@palupk.edu.ee
Urve Sarv ajalugu
ühiskonnaõpetus
inimeseõpetus
karjääriõpetus
5549639 urve.sarv@palupk.edu.ee
Ave-Maria Sild ringijuhendaja   avesild@gmail.com
Arvet Silk matemaatika 56670276 arvet.silk@palupk.edu.ee
Riina Tark inglise keel 53490514 Riina.Tark@palupk.edu.ee
Taimur Treier tehnoloogiaõpetus 5574300 taimur.treier@palupk.edu.ee
Marika Viks kunst 53465648 marika.viks@palupk.edu.ee