Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase
Palupera koolimaja

Palupera Põhikooli õpetajate konsultatsioonide ajad 2023/2024 õppeaastal

jrk  nr  õpetaja  õppeaine  päev / aeg   koht 
Margit  Aigro  muusika  teisipäev 7. tund  ruum 20 
Reet  Allak  eesti keel, 7. kl
kirjandus, 7. kl
eesti keel 4. kl 
teisipäev 7. tund  ruum 61 
Relika  Kalbus  klassiõpetaja
ettevõtlusõpetus 
esmaspäev 7. tund 
teisipäev 5. tund 
ruum 73 
Riina-Merike Koemets  vene keel 8. kl  neljapäev 8. tund  ruum 42 
Kaire  Kompus  käsitöö ja  kodundus  kolmapäev 8. tund  ruum 35 
Külli  Laidva  klassiõpetaja
loodusõpetus, 4. kl 
esmaspäev 7. tund  ruum 72 
Kairit   Leesalu  eesti keel
kirjandus 
reede 6. tund  ruum 34 
Raul  Lehismets  kehaline kasvatus   reede 6. tund  ruum 55 
Valdis  Meos  matemaatika
füüsika
informaatika 8.–9. klass 
kolmapäev 7.–8. tund  ruum 41 
10  Tiiu  Rohtla  loodusained  esmaspäev 7. tund  ruum 56 
11  Urve  Sarv  ajalugu
inimeseõpetus
ühiskonnaõpetus
karjääriõpetus 
teisipäev 8. tund  ruum 35 
12  Riina  Tark  inglise keel
vene keel 6.–7. klass
informaatika  5.–7. klass 
kolmapäev 6.–2. tund  ruum 35 
13  Taimur  Treier  tehnoloogiaõpetus  neljapäev 8. tund  ruum 62 
14  Marika  Viks  kunst
tööõpetus 
teisipäev 7. tund  ruum 42 
15  Svetlana Variku  vene keel 9. klass  kolmapäev 6. tund  ruum 42