Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool
Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool
Palupera koolimaja

Palupera Põhikooli õpetajate konsultatsioonide ajad 2022/2023 õppeaastal

jrk nr õpetaja õppeaine päev / aeg koht
1 Margit Aigro muusika teisipäev 7. tund ruum 20
2 Reet Allak eesti keel, 7. kl
kirjandus, 7. kl
kolmapäev 7. tund ruum 25
3 Malika Ilisson vene keel esmaspäev 7-8.tund ruum 42
4 Relika Kalbus klassiõpetaja
ettevõtlusõpetus
esmaspäev 7. tund ruum 73
5 Kaire Kompus käsitöö ja kodundus kolmapäev 8. tund ruum 35
6 Külli Laidva klassiõpetaja
loodusõpetus, 4. kl
kolmapäev 6. tund ruum 72
7 Raul Lehismets kehaline kasvatus esmaspäev 7. tund ruum 55
8 Malle Luik eesti keel
kirjandus
teisipäev 7. tund ruum 34
9 Valdis Meos matemaatika
füüsika
informaatika
teisipäev 7-8. tund ruum 42
10 Tiiu Rohtla loodusained neljapäev 7. tund ruum 56
11 Urve Sarv ajalugu
inimeseõpetus
ühiskonnaõpetus
karjääriõpetus
teisipäev 8. tund ruum 35
12 Arvet Silk matemaatika teispäev 7. tund ruum 41
13 Riina Tark inglise keel teisipäev 7. tund
kolmapäev 6. tund
ruum 32
14 Taimur Treier tehnoloogiaõpetus
ruum 58
15 Marika Viks kunst teispäev 7. tund ruum 42