Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase
Palupera koolimaja

Kooli hoolekogu liikmed

nimi keda esindab kontakt
Maia Sarapson õpilaste  III kooliastme vanemate esindaja maia.sarapson@gmail.com
Kalev Lõhmus vilistlasnõukogu esindaja
Liis Koitla õpilaste II kooliastme vanemate esindaja
Kadi Pärn õpilaste I kooliastme vanemate esindaja
Heli Lõhmus kooli õppenõukogu esindaja
Deiro Sarapson kooli õpilasesinduse esindaja
Terje Korss kooli pidaja esindaja