Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool
Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool
Palupera koolimaja

Hoolekogu liikmed alates 28.09.2022

  1. Kalev Lõhmus  – vilistlasnõukogu esindaja;
  2. Liis Koitla  – õpilaste vanemate esindaja (1. kooliaste);
  3. Kadi Pärn  – õpilaste vanemate esindaja (2. kooliaste);
  4. Maia Sarapson  – õpilaste vanemate esindaja (3. kooliaste);
  5. Arvet Silk  – kooli õppenõukogu esindaja;
  6. Deiro Sarapson  – kooli õpilasesinduse esindaja;
  7. Terje Korss  – kooli pidaja esindaja.