Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase
Palupera koolimaja

Põhikooli lõpueksamite ajad 2023/2024 õppeaastal

eesti keel ja kirjandus (kirjalik)31.05.2024
matemaatika (kirjalik)06.06.2024
Valikaine bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses (kirjalik); inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline)12.06.2024