Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool
Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool
Palupera koolimaja

Põhikooli lõpueksamite ajad 2022/2023 õppeaastal

eesti keel (kirjalik)02.06.2023
matemaatika (kirjalik)07.06.2023
valikaine  bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise, saksa, prantsuse või vene keelse võõrkeelena (kirjalik)12.06.2023