Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase

GLOBE – Rahvusvaheline keskkonna alane projekt

Sisu: GLOBE on üldhariduskoolidele tuginev rahvusvaheline keskkonnaprogramm, mis ühendab lapsi, õpetajaid ja teadlasi kogu maailmast selleks, et tõsta inimeste keskkonna-alaseid teadmisi, suurendada Maa globaalsete probleemide teaduslikku mõistmist ja toetada kõrgemat haridusstandardit loodusteadustes ja matemaatikas. 5 – 12 klassi õpilased üle kogu maailma teevad keskkonna mõõtmisi ja vaatlusi oma kooli ümbruses, saadavad tulemused Interneti kaudu GLOBE keskusesse USA-s, võtavad vastu GLOBE ülemaailmseid andmeid ning NOAA ja NASA ülevaateid (kaarte) Maa ilmastiku ja looduse kohta ning kasutavad neid õppetöös ja uurimustes.

GLOBE Eesti

Eesti õhusaaste mõõtmine ja uurimine: Palupera