Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase

Palupera Põhikooli õpilased rabateadlikeks

Toetuse saaja – Palupera põhikool, põhitaotleja.
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 6770.
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkonnateadlikkuse programmist. Nõukogu otsusega 10.12.2013 eraldati õpilaste keskkonnahariduslikuks aktiivõppeks 3455,50 eurot. Teemaks raba, selle looduskoosluse uurimine, loodushoidliku elu- ja käitumisviisi omandamine rabaga seoses (rabataimede kasutamine toiduks, raviks; raba, kui puhta vee reservuaar; turba, kui kütuseallika säästlik majandamine jms.). Omaosaluseta.
Projekti lõpp – november 2015. a.

  1. Posterite koostamine Meenikunno raba erinevustest septembris ja oktoobris.
  2. Õppekäik Sangla rappa ja turbatööstusesse, 05.05. Tutvusime nii raba, seal töötavate masinate kui ka turbatööstusega
  3. Rabateemaline filmiõhtu, 26.03
  4. Raba valmistub talveks 2. rabaretk „Raba valmistub talveks“, 24.-25.11.2014
  5. Sügis rabas. Klasside esitlused peale esimest rabaretke teema „Sügis rabas“. Kõik klassid tutvustasid oma muljeid Meenikunno rabast, 28.10.2014
  6. Meenikunno rappa Projekti “Palupera põhikooli õpilased rabateadlasteks!” esimene retk Meenikunno rappa 24. septembril
  7. Raadioviktoriin „Hunt-2013 aastaloom“