Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool
Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool

Kooli lastekoori ettevalmistamine noorte laulu- ja tantsupeoks „maa ja ilm“

Toetaja: MTÜ Noortekonverentsid mentorlusprogramm „Maa tahab tegutseda“
Toetus: kooli lastekoori ettevalmistamine XI noorte laulu- ja tantsupeoks „maa ja ilm“
Mentorid: Tarmo Leinatamm, Sirlen Rekkor
Projekti rahastab Kodanikeühiskonna Sihtkapital
http://mentorlus.noortekonverents.ee/palupera/

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, kuulates ära maikuus kõik laulupeole valmistuvad kollektiivid, teatas tulemustest lähtuvalt: PALUPERA PÕHIKOOLI LASTEKOOR (16 lauljat) on oodatud XI noorte laulu- ja tantsupeole juulikuus.