Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool
Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool

Valgamaa koolinoorte omaloomingu kontsert

Valgamaa Omavalitsuste Liit

Toetaja- Valgamaa Omavalitsuste Liit
Toetus- bussisõiduks 1600 krooni Palupera-Valga-Palupera, et osaleda kontserdil
Projekti lõpp- 17.04. 2008