Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool
Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool

TiigriRobot

Toetuse saaja: Palupera põhikool, põhitaotleja
Toetaja: Tiigrihüppe SA
Toetus: projekti “TiigriRobot” raames eraldati 19 803 krooni sülearvutute ja robotite muretsemiseks
Projekti lõpp: oktoober 2010