Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase

Rõõm igast koolipäevast

Toetaja: Valga maakonna alaealiste komisjon
Toetus: Projekti eesmärgiks on preventiivse töö kaudu anda õpilastele võimalus panna ennast proovile ühistegevuste organiseerimisel ja läbiviimisel, et muuta koolipäevi sisukamaks. Projekti käigus korraldatakse 2009/2010 õppeaasta I poolaasta igas kuus üks põnev üritus. Toetuseks saadud 4000 krooni kulutatakse vahenditeks ja vajalikeks sõitudeks.
Projekti lõpp: 18.12.2009