Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool
Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool

Õppiv tiiger meie koolis

Toetaja: Tiigrihüppe SA

Toetus: 45 976 krooni puutetahvli ja 3 digiprojektori ostmiseks

Projekti lõpp: detsember 2009