Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase

Õppiv tiiger meie koolis

Toetaja: Tiigrihüppe SA

Toetus: 45 976 krooni puutetahvli ja 3 digiprojektori ostmiseks

Projekti lõpp: detsember 2009