Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase

Õpilaste teadusfestival Tartus ERM-is

Meie 2.–3. klassi õpilased Lisette Jelle, Karm Kruuse, Kristella Raud, Ave-Marleen Pärn said osa Eesti õpilaste suurimast teaduspeost. Nad esitlesid 11.–12. aprillil Õpilaste Teadusfestivalil Tartu ERM-is stendi ettekandena oma uurimust Kromatograafia. Oma töös tutvustati kuidas värviosakesed liiguvad kriidis ja paberil. Festivali külalistele räägiti ka teadlasest Mihail Tsvetist, kes leiutas juba 123 aastat tagasi selle uurimismeetodi, mida tänapäeval kasutatakse laborites.

Lisaks oma uurimuste tutvustamisele saime kahe päeva jooksul osa festivali põnevast meelelahutusest- Teatribussi uus ja lustakas lavastus “Professor Peni”, Rakvere kooliõpilaste teadusteater “Tipp ja pauk” teadusetendus “Kuidas me Tarvanpäält Dorpatisse läksime”, muuseumide ja kõrgkoolide huvitavatest praktilistest tegevustest (virtuaalreaalsusprillid, robotid, katsed).