Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase

Mida tean teadlase tööst

Toetuse saaja: Palupera põhikool, põhitaotleja
Toetaja: ARCHIMEDES sihtasutus
Toetus: projekti “Mida tean teadlase tööst” käigus külastatakse Tõravere Observatooriumi  ning tutvutakse teadlaste  tööga. Nähtu-kuuldu põhjal koostab  9. klass noorematele õpilastele interaktiivse viktoriini. Projekti läbiviimise toetus 3000 krooni.
Projekti lõpp: oktoober 2010