Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase

23.10.2023 algusega kell 18.00 räägib Sass Henno Palupera põhikooli saalis teemal: „Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge“.

Esimene tund räägib lektor enda lapsepõlvest ja  vanemate tehtud vigadest, mis hiljem elus kätte maksid, teine tund suhtevägivalla varjatud tunnusmärkidest (just vaimse vägivalla pool) mida peaks ära tundma enda ja oma lähikondsete suhetes, ning kolmas pool seksuaalkuritegude riskidest ja olukordadest, mille suhtes peaks olema tähelepanelik ( S. Henno on alates 2019 sügisest üle 200 koolis).

Oodatud on lapsevanemad ja teemast huvitatud.