Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase
Palupera koolimaja

Õpilased

Võttes arvesse avaliku teabe seaduse & 4 lg 3, põhiseaduse & 26 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 68-II lg 1 ja 2 puudub Palupera Põhikoolil õigus avaldada isikuandmeid ilma isiku enda või lapsevanema/hooldaja nõusolekuta.